GRØNN ENERGI

Vannkraft: Her er landene med størst potensial

En oppdatert rapport om vannkraftmarkedet avdekker muligheter og hinder norske leverandører bør merke seg i jakten på nye kontrakter.

Foto: Chandler Crutt/Unsplash

Vannkraft er verdens største kilde til fornybar energi. Ettersom verden beveger seg i retning av et nullutslippssamfunn, vil behovet for utbygging og forbedring av vannkraftanlegg øke. Norske leverandører har i flere tiår levert teknologi og tjenester verden over, og har dermed store muligheter til å vinne nye kontrakter ettersom dette markedet vokser.

I januar 2020 presenterte Eksportkreditt og NORWEP en rapport som kartla vannkraftmarkedene og -mulighetene i totalt 23 land, hvorav 14 prioriterte. Rapporten, som utarbeides av Capgemini Invent, er nå oppdatert, og etter ønske fra aktørene omfatter den nå 29 land, hvorav 20 er prioriterte.

Gunn Vik, NORWEP

– Formålet med rapporten er å gi norske bedrifter anvendbar kunnskap om markedsvekst, mulige kunder og rammebetingelsene land for land, sier Gunn Vik, direktør i NORWEP.

Rapporten gir et overblikk over vannkraftmarkedet i følgende prioriterte land: Kenya, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Georgia, Indonesia, Laos, Nepal, Filippinene, Albania, Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Sveits, Brasil, Chile og Peru. Rapporten gir i tillegg et innblikk i vannkraftmarkedet i disse ni landene: Angola, Balkan, Kina, Etiopia, Ghana, Malaysia, Myanmar, Nigeria og Vietnam.

Ivar Slengesol, Eksportkreditt

– Vi ønsker å gi vannkraftaktørene oversikt over mulige prosjekter og kunder, men også kunnskap om relevante lover og reguleringer, kraftkjøpsavtaler og finansieringsmuligheter, sier Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge.

Potensial for fordoblet produksjon på lang sikt

Ifølge IEA’s World Energy Outlook 2019 kommer 18% av kraften produsert i verden i dag fra vannkraft (1308 gigawatt installert effekt). De 20 landene som omhandles i rapporten står for 14% av global installert effekt, altså 184 gigawatt. Analyser viser at disse 20 landene vil øke sin vannkraft-kapasitet med nesten 25 gigawatt innen 2024, men at det er potensial for en ytterligere økning på 164 gigawatt på lang sikt, altså nesten en fordobling ift. dagens vannkraftkapasitet. Beregningen inkluderer både planlagte og potensielle vannkraft-prosjekter. Til sammenligning har Norge 34 gigawatt installert vannkraft-effekt.

Mesteparten av installert og planlagt kapasitet kommer fra store vannkraftanlegg med en produksjonskapasitet på mer enn 100 megawatt. Men økt søkelys på naturinngrepene større kraftanlegg medfører, gjør at en stor del av planlagte kraftanlegg er av mindre størrelse.

 

Landene med størst vekstpotensial

I rapporten trekkes Brasil, som er verdens andre største vannkraftprodusent, frem som et marked der det fortsatt er store muligheter. Tanzania, Mosambik og Zambia trekkes frem som markeder der potensialet er stort de neste tiårene. Det samme gjelder Laos og Nepal.

– Eksportkreditt ønsker å legge til rette for at norske aktører skal gripe mulighetene som finnes i det internasjonale vannkraftmarkedet. Vi gir gjerne råd om hvordan eksportfinansiering kan hjelpe dem med å vinne kontrakter og utvikle prosjekter i utlandet, sier Vilde Grønn Larsen, kundeansvarlig innen energi og industri i Eksportkreditt.

Ønsker du å motta rapporten er det bare å ta kontakt med Gunn Vik i NORWEP eller Mari Aasgaard i Eksportkreditt.

Vi hjelper norske bedrifter å lykkes ute. Ta kontakt:
Vilde Grønn Larsen
Vilde Grønn Larsen Energy and Industry +47 97505474 +47 97505474

Publisert 24. sep 2020