NOR-SHIPPING 2019

Velkommen til «MINI-TALKS»!

Under Nor-Shipping 2019 vil Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge arrangere flere «MINI-TALKS» på sin felles stand nr. C04-17.

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge vil for første gang delta med felles stand under Nor-Shipping 2019, for å gi norske og internasjonale virksomheter en felles inngangsport til hele det eksportrettede støtteapparatet.

Under hele messen vil de fire virkemiddelaktørene arrangere flere «MINI-TALKS» på fem minutter hver, som skal gi tilhørere en kort og god oversikt over et spesielt og relevant tema. Samtidig bidrar vi med kunnskap om hvordan norsk næringsliv kan få hjelp av et samlet virkemiddelapparat på veien.

Serien med «MINI-TALKS» skal bidra til å fremme de mange ulike og spennende historiene fra flere forskjellige aktører i norsk næringsliv. Ny, norsk teknologi springer frem i ulike deler av landet og på Nor-Shipping 2019 gir vi aktørene mulighet til å dele sine suksesshistorier.

Besøkende vil blant annet få høre fra flere av våre samarbeidspartnere, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i tillegg til virkemiddelapparatets egne ekspertressurser.

 

Et utdrag av fra «MINI-TALKS»- menyen besøkende på standen kan høre er:

 

  • Senior Sales Manager Alan Linderoth i Clean Marine, og Andreas Back, Senior Manager i Wärtsilä, deler sine erfaringer med å bruke eksportfinansiering som et salgsverktøy for å lande internasjonale kontrakter for salg av maritim miljøteknologi.
  • Innovasjon Norge presenterer www.theexplorer.no, en markedsplass og matchmakingtjeneste for eksport av grønn, norsk teknologi.
  • Senior kundeansvarlig i GIEK, Pernille Østensjø vil snakke om hvordan staten kan øke lånetilgang for anleggsinvestering blant maritime leverandører og verft.
  • Senior kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge, Tellef Tellefsen, forklarer hvordan rederier kan bruke våre felles finansieringsløsninger til finansiering av installering/ettermontering av scrubbere, VOC, ballastrenseanlegg og annen miljøteknologi (såkalt retrofitting).
  • Menneskerettighetsekspert og leder for bærekraft i GIEK, Kamil Zabielski, og seniorrådgiver Sigrid Brynestad i GIEK, vil sette fokus på brudd på menneskerettigheter og arbeidsvilkår innen verftsindustrien, og hvilken risiko som ligger i dette for både kjøpere og leverandører.
  • Cruise seiler opp som et viktig segment for norske verft. Kundeansvarlig Anders Gerlach Nielsen belyser mulighetene for finansiering av cruisefartøy bygget i Norge eller ved utenlandske verft med norsk utstyr.
  • Senior kundeansvarlig Pernille Østensjø i GIEK, og kundeansvarlig Stig Gjethammer i Eksportkreditt Norge vil snakke om hvordan GIEK og Eksportkreditt Norge legger til rette for finansiering av investeringer i både små og mindre fartøy i Norge, inkludert servicebåter til oppdrett og havvind, fiskefartøy, ferger og brønnbåter.
  • Markedssjef Steffen Skaar i GIEK Kredittforsikring vil belyse viktigheten av sikring, og hvordan man kan redusere risiko for tap av oppgjør ved eksport.
  • Flere spennende «MINI-TALKS» vil lanseres når vi nærmer oss Nor-Shipping.

 

Deltar du på Nor-Shipping 2019? Her kan du se hele programmet»

Tellef K. Tellefsen
Tellef K. Tellefsen Ocean Industries +47 920 64 968 +47 920 64 968
Laila Johnsen
Laila Johnsen Ocean Industries +47 920 48 936 +47 920 48 936
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Ocean Industries +47 975 43 444 +47 975 43 444

Publisert 31. mar 2019