Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2020:

Venter fortsatt på pandemiens langtidseffekt

Eksportkreditt opplevde god søknadsinngang i andre kvartal, men forventer at pandemien vil påvirke negativt i kvartalene fremover.

Eksportkreditt Norge utbetalte 380 mill. kroner i nye lån andre kvartal 2020. Ved utgangen av andre kvartal forvaltet selskapet en låneportefølje på 67 mrd. kroner.

Per 30. juni 2020 var 68,7 % av utlånene knyttet til shipping, 26,6 % til energi og industri, og 4,7 % knyttet til prosjekter innen fiskeri og havbruk.

Fiskeri og havbruk dominerer blant nye utlån

Lån til fiskeri og havbruk sto for 92 % av utbetalingsvolumet i andre kvartal 2020. Det dreier seg i hovedsak om lån til ulike typer spesialfartøy, samt utstyr til fiskeoppdrett og renseteknologier for fartøy. Eksportkreditt Norge forventer flere utbetalinger innen fiskeri og havbruk og shipping i løpet av 2020. Volum og antall vil avhenge av markedsutviklingen fremover.

Korona-effekt på lånesøknader

Eksportkreditt mottok 49 søknader dette kvartalet, mot 41 søknader forrige kvartal. Søknadsinngangen karakteriseres som god gitt den nasjonale og globale situasjonen korona-pandemien har skapt. Selskapet presiserer likevel at langtidseffekten av korona-pandemien ikke ennå er synlig i årets andre kvartal.

– Den fulle effekten av pandemien vil komme i løpet av de neste kvartalene. Derfor forventer vi færre søknader totalt for 2020 sammenlignet med 2019, sier administrerende direktør Otto Søberg.

– Pandemien har rammet norsk eksportindustri kraftig. Det har gått særlig hardt ut over verftsindustrien og utstyrsleverandører i oljenæringen, sier Søberg.

For eksportnæringene utenom olje og gass kan koronakrisen og oljeprisfallet føre til at opptil 55.000 arbeidsplasser forsvinner innen utgangen av 2020*.

– I tillegg til at mange arbeidsplasser kan gå tapt, er de negative konsekvensene ved en langvarig pandemi at viktige verdikjeder og økosystemer forvitrer. Vi står foran en høyst nødvendig omstilling av norsk eksportrettet næringsliv, så dette er bekymringsfullt ikke bare for dagens eksportnæringer, men også for fremtidens, sier Søberg.

– Vårt hovedanliggende er å bistå eksportbedriftene slik at de kan håndtere disse utfordrende tidene best mulig. Vi er i tett kontakt med eksportrettet næringsliv, banker og bransjeorganisasjoner, og vurderer i samråd med lånegarantister fortløpende avdragsutsettelser for våre låntagere for å avlaste likviditetsutfordringer, sier Søberg.

Se kvartalsrapporten her

Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 18. sep 2020