Virkemiddelapparatet kan spille en avgjørende rolle

Regjeringen gjennomfører nå en omfattende gjennomgang av det totale virkemiddelapparatet med formål om å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

Les vårt innspill til områdegjennomgangen (PDF)

Tap av markedsandeler internasjonalt og en smal næringsstruktur kan gjøre Norge sårbart for fremtidig utvikling. Behovet for lønnsom vekst må tas ut i eksportrettet og verdiskapende arbeid. Her kan det offentlige virkemiddelapparatet spille en avgjørende rolle ved å tilby norsk næringsliv internasjonalt konkurransedyktige produkter og løsninger.

Pågående norsk grønn omstilling og behovet for å ytterligere øke norsk eksport de neste tiårene tydeliggjør et behov for å styrke virkemidlene tilgjengelig for norsk næringsliv. Støtteapparatet og dets løsninger må sikre kommersialisering, skalering og internasjonalisering. Dette er viktig spesielt viktig for norske små og mellomstore bedrifter.

Eksportkreditt understreker i vårt innspill at vi må ta «eksportutfordringen» på alvor, og anbefaler å vurdere behovet også for nye virkemidler og en konsolidert, helhetlig struktur for det eksportrettede virkemiddelapparatet.

Kontakt oss:
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 03. jan 2020