Responsible Ship Recycling Standards

Vil unngå beaching av skip og plattformer

Bankinitiativet Responsible Ship Recycling Standards (RSRS), som er etablert for å fremme ansvarlig opphugging av skip, er blitt fornyet og utvidet. RSRS inkluderer nå også mobile offshore installasjoner.

 

shipwreck

Eksportkreditt er en av 12 finansinstitusjoner som står bak initiativet «The Responsible Ship Recycling Standard» (RSRS), der målet er å unngå såkalt «beaching» av skip og plattformer. «Beaching» er manuell opphugging av skip på strender i lavkost-land, hovedsakelig i Sør-Asia, et arbeid som ofte medfører alvorlige miljøskader og grove brudd på menneskerettighetene.

RSRS har til hensikt å forplikte flere rederier til forsvarlig resirkulering i henhold til internasjonale standarder som er nedfelt i internasjonale konvensjoner (Hong Kong-konvensjonen) og EUs regelverk. Dette er standard vilkår i alle Eksportkreditts låneavtaler for skipsfinansiering.

I en ny og oppdatert versjon av RSRS inkluderes nå også olje- og gassplattformer.

 

Flere norske banker er med

I 2017 tok de nederlandske bankene ABN, ING og NIBC initiativ til det som ble RSRS, der de stilte krav om at rederier som fikk lånefinansiering hos dem måtte innarbeide krav om forsvarlig skraping av gamle skip. Skipene måtte ha et «grønt sertifikat» som skulle bidra til økt sikkerhet, både for besetningsmedlemmer i løpet av skipets levetid, og for miljøet og arbeidstakere når skipet skulle skrapes og resirkuleres. Videre forpliktet rederiene seg til å utarbeide en generell policy for skraping av skip senest i løpet av et år etter utbetaling av finansieringen.

Initiativet ble godt mottatt. Flere banker har stilt seg bak RSRS. Norske banker er sterkt representert. Blant de 12 bankene som har sluttet seg til RSRS er fire av dem norske: Eksportkreditt Norge, DNB, Sparebanken1 SR-Bank og Sparebanken Vest. Nordea og Danske Bank er også tilsluttet.

1. juli fusjonerer Eksportkreditt Norge med GIEK, og blir til Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Tilslutningen til RSRS vil videreføres i Eksfin.

 

Inkluderer oljeplattformer

Nå har RSRS vedtatt en oppdatert og tydeligere standard, som også inkluderer krav om forsvarlig skraping av mobile offshore-installasjoner, som olje- og gassplattformer.

I tillegg har RSRS-veiledningen blir forbedret, slik at den nå bedre understreker hva bankene forventer av sine kunder i forhold til ansvarlig skraping av skip og offshore-installasjoner.

-Vi ser at mange rederier har blitt mer bevisste mht. til å ta ansvar også for skipenes siste reise, men det er fortsatt en jobb som gjenstår og alt for mange skip hugges fortsatt ikke opp på en forsvarlig måte. Det neste året skal Eksfin og de øvrige medlemmene jobbe for å fremme RSRS og få enda flere medlemmer til å følge den oppdaterte standarden. Et viktig mål er også å få rekruttert shippingbanker fra andre deler av verden, slik at RSRS kan få en global oppslutning, sier Fanny Fabricius Bye, ansvarlig for bærekraft i Eksportkreditt Norge.

 

RSRS medlemmer:

 • ABN AMRO
 • Danske Bank
 • DNB
 • Eksportkreditt Norge (Eksportkreditt Norge fusjonerer med GIEK, og er fra 1. Juli Eksportfinansiering Norge)
 • Hamburg Commercial Bank
 • ING
 • KfW-IPEX-Bank
 • NIBC
 • Nordea
 • SEB
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • Sparebanken Vest

 

Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 07. mai 2021