Vilkår for bruk av Eksportkreditt Norge AS’ nettside

Nettsiden www.eksportkreditt.no og dets innhold og organisering eies fullt og helt av Eksportkreditt Norge AS, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter til dette materiale. Når du går inn og bruker denne nettsiden, forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene. Materialet på nettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål.

Feil og mangler

Informasjonen på www.eksportkreditt.no er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på www.eksportkreditt.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt. Eksportkreditt Norge AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på nettsidene. Eksportkreditt Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av www.eksportkreditt.no eller dets innhold. Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på nettsidene ønsker vi tilbakemelding om dette på kontakt@eksportkreditt.no.

 

Søknader

For å forbedre vår søknadsportal lagrer vi følgende informasjon om hver enkelt søknad. Tidspunkt for levering, søknadstype og søknadsdata. I tillegg lagrer vi tekniske data om nettleser, enhet, skjermstørrelse, om cookies er tillatt eller ikke og om brukeren benytter en touchskjerm. Alle data slettes innen 14 dager i henhold til GDPR reglementet.

 

Personvernerklæring og cookie-policy

Når det gjelder bruk av cookies og personopplysninger, vises det til Eksportkreditt Norge AS cookie-policy og personvernerklæring.