Vilkår for bruk av Eksportkreditt Norge AS’ nettside

Internettsiden www.eksportkreditt.no og dets innhold og organisering eies fullt og helt av Eksportkreditt Norge AS, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter til dette materiale.

Når du går inn på og bruker denne internettsiden forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene. Materialet på internettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål.

Informasjonen på denne internettsiden er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på www.eksportkreditt.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt.

Eksportkreditt Norge AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på denne internettsiden. Eksportkreditt Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av www.eksportkreditt.no eller dets innhold.

Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på internettsiden ønsker vi tilbakemelding om dette kontakt@eksportkreditt.no

Når du går inn på og bruker denne internettsiden forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene. Materialet på internettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål.

Informasjonen på denne internettsiden er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på www.eksportkreditt.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt.

Eksportkreditt Norge AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på denne internettsiden. Eksportkreditt Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av www.eksportkreditt.no eller dets innhold.

Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på internettsiden ønsker vi tilbakemelding om dette kontakt@eksportkreditt.no