Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Eksportkreditt Norge AS behandler personopplysninger om besøkende til selskapets nettsider, eksportkreditt.no.

Eksportkreditt Norge AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Nettsiden www.eksportkreditt.no og dets innhold og organisering eies fullt og helt av Eksportkreditt Norge AS, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter til dette materiale.

Når du går inn og bruker denne nettsiden, forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene.

 

Feil og mangler på Eksportkreditt Norge AS’ nettside

Materialet på nettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål. Informasjonen på eksportkreditt.no er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på eksportkreditt.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt. Eksportkreditt Norge AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på nettsidene. Eksportkreditt Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av eksportkreditt.no eller dets innhold. Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på nettsidene ønsker vi tilbakemelding om dette på kontakt@eksportkreditt.no.

 

Søknader

For å forbedre Eksportkreditt Norge AS’ søknadsportal lagrer vi følgende informasjon om hver enkelt søknad. Tidspunkt for levering, søknadstype og søknadsdata. I tillegg lagres tekniske data om nettleser, enhet, skjermstørrelse, om cookies er tillatt eller ikke og om brukeren benytter en touchskjerm. Alle data slettes innen 14 dager i henhold til GDPR reglementet.

 

Nyhetsbrev

På nettsiden er det mulig å melde seg på Eksportkreditt Norge AS’ nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder nyheter fra selskapet, aktuelle saker det arbeides med og invitasjoner til arrangementer Eksportkreditt Norge AS arrangerer eller er med-arrangør for. Nyhetsbrevet sendes ut en gang pr måned. Ved påmelding til nyhetsbrevet samtykker du i at Eksportkreditt Norge AS lagrer personopplysninger i systemet eMarketeer. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrevet når som helst.

 

Arrangementer og invitasjoner

Eksportkreditt Norge AS arrangerer flere arrangementer årlig, både alene og som med-arrangør. Dersom du melder deg på et arrangement via Eksportkreditt Norge AS, kan du vil du i en periode på opptil 3 år kunne bli invitert til andre arrangementer som Eksportkreditt Norge AS arrangerer i tre år. Eksportkreditt Norge AS tar vare på lagrer dine personopplysninger for dette formålet. Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysningene er en interesseavveining i tråd med GDPR-lovgivningen.

 

Sosiale medier

Eksportkreditt Norge AS har firmaprofiler på henholdsvis Facebook, LinkedIn og Twitter. Dette er for å være lett tilgjengelig og for å kunne informere om Eksportkreditt Norge AS’ virksomhet, tilbud og tjenester.

Ved å «like» Eksportkreditt Norge AS’ firmaprofil på Facebook og LinkedIn legger man igjen opplysninger som kjønn, alder og geografisk lokasjon. På Twitter legger brukeren også igjen navn ved å klikke «like». Behandlingsgrunnlaget er således samtykke. Eksportkreditt Norge AS har felles databehandleransvar med Facebook for Sideinnsikt og LinkedIn for Page Insights. Spørsmål rundt disse tjenestene bes rettes til Facebook og LinkedIn.

 

Annonseverktøy

Eksportkreditt Norge AS bruker Google Ads som annonseverktøy til å annonsere på i hovedsak Google. Markedsførings-cookies fra Google Ads brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts annonsører. Du kan selv melde deg ut av Googles cookies i Googles annonse-innstillinger.

 

Cookies

Eksportkreditt Norge AS bruker cookies på sin nettside for markedsføring og statistikk.

Cookies kan skrus av på nettsiden i en pop-up ved første gangs bruk av nettsiden. Her får du en liste over hvilke cookies vi bruker og hva de brukes til. I tillegg kan du gjøre endringer på din nettleser.

 

Utlevering av personopplysninger

Informasjon om besøkende til eksportkreditt.no deles av Eksportkreditt Norge AS med våre underleverandører for utvikling, drift og optimalisering av våre nettsider. Mellom Eksportkreditt Norge AS og underleverandører slik beskrevet over vil det foreligge en databehandleravtaler.

 

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Det kan bes om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret og behandles og sikkerhetstiltak rundt bruken hos Eksportkreditt Norge AS ved å kontakte personvernombud, personvern@eksportkreditt.no.

Den registrerte kan i tillegg ber om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes.

Den registrerte har videre rett til å kreve uriktige og ufullstendige personopplysninger korrigert. Videre kan det kreves at behandlingen av personopplysningene begrenses.

Eksportkreditt Norge AS vil ikke behandle personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

 

Sletting

Personopplysninger kan når som helst kreves slettet.

Personopplysninger skal slettes av Eksportkreditt Norge AS når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. Se informasjon ovenfor om bruk av cookies på eksportkreditt.no samt tidsrommet fra registrering til sletting.

 

Klage

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet hvis han eller hun mener det foregår en ulovlig behandling av vedkommende sine personopplysninger.

 

Kontakt

Du kan ta kontakt med oss via kontaktinformasjon under dersom du ønsker innsyn, retting eller har andre spørsmål.

Eksportkreditt Norge AS
PO. Box 1315 Vika
0112 Oslo

Telefon: 22 31 35 00

E-post: personvern@eksportkreditt.no

Kontakt oss
Ingri Kristine Stensrud
Ingri Kristine Stensrud Seniorrådgiver HR +4793654490 +4793654490